top of page

KULTUR

FINAL Fra boldbaner - RØD-min 2.jpg

HerVærket | AKTIVITETSHUS I HERSKIND

HerVærket er et multifunktionelt mødested i Herskind – tæt på Herskind Boldklub og skolen - som med sine nye fysiske faciliteter skal understøtte forskelligartede aktivitetsmuligheder, skabe rammerne for socialt samvær på tværs af forskellige aktører samt danne en fælles stedsidentitet for Herskind By og opland.

FINAL Overview - RØD-min 2.jpg

NAVN

BYGHERRE

LOKATION

AREAL

STATUS

ARKITEKTER

Aktivitetshus HerVærket, Herskind

 

Den Selvejende Institution - HerVærket

 

Ladingvej 16, Herskind

 

Skitsering

 

800 m2

 

STOKHOLM | RICHTER STUDIO 

 

FINAL01-RØD-min 2.jpg

HerVærkets udearealer bygges op omkring et gadeforløb der forbinder de to torve og skaber forbindelse mellem boldbanerne og den eksisterende hal. På "Gaden" kobles de forskellige aktiviteter og funktioner.

Visionen og udgangspunktet for det arkitektoniske greb og konstruktive princip findes i den eksisterende kontekst samt i det traditionelle halmotiv. De enkelte funktioner programmers som selvstændige arealer forskudt i forhold til hinanden indenfor volumenet. Med et simpelt greb opløses den kendte form og transformeres til nye interessante rammer med forskellige rumligheder og forskydninger. Der skabes indbyrdes forbindelser, visuelle kig samt gode synergier - inde som ude.
En programmering af udearealerne med fokus på en stærk relation til både de indre funktioner samt at skabe forskellige muligheder for lege, aktiviteter og mødesteder udvider HerVærkets indvirken på området.

HERVÆRKET_SITUATIONSPLAN_1_200-min.jpg
HERVÆRKET_SNIT_1_100.jpg
FINAL Multisal-min.jpg
HERVÆRKET_SAMLET_STUE_1_150_med kontekst.jpg
FINAL02 - RØD-min.jpg
bottom of page